Financovanie

Politická strana SKOK - Európski liberálni demokrati hospodári podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach. Strana nepoberá žiadne príspevky zo štátneho rozpočtu, na financovanie svojich aktivít sa používajú iba príjmy získané z členských príspevkov, pôžičiek a z darov.

Zoznam darcov zverejňovaný štvrťročne na základe ustanovenia § 23 ods. 4 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť strany za príslušný kalendárny rok sumou vyššou, ako je minimálna mzda v čase prijatia príspevku - na základe ustanovenia § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

Zoznam osôb za rok 2018 v zmysle § 22 odsek 5

IV. ŠTVRŤROK 2018

III. ŠTVRŤROK 2018

II. ŠTVRŤROK 2018

I. ŠTVRŤROK 2018

Zoznam osôb za rok 2017 v zmysle § 22 odsek 5

IV. ŠTVRŤROK 2017

Správa o nákladoch vynaložených stranou v kampani VÚC 2017

III. ŠTVRŤROK 2017

II. ŠTVRŤROK 2017

I. ŠTVRŤROK 2017

Zoznam osôb za rok 2016 v zmysle § 22 odsek 5

IV. ŠTVRŤROK 2016

III. ŠTVRŤROK 2016

II. ŠTVRŤROK 2016

I. ŠTVRŤROK 2016

Zoznam osôb za rok 2015 v zmysle § 22 odsek 5

IV. ŠTVRŤROK 2015

III. ŠTVRŤROK 2015

II. ŠTVRŤROK 2015

Správa o nákladoch vynaložených stranou pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Kalendár udalostí

Najbližšie udalosti
Žiadna udalosť
Blog

O čo všetko by sme prišli vystúpením z Európskej únie

Tomáš zhrnul fakty, o čo všetko by Slovensko prišlo, ak by sme vystúpili z EÚ. My v SKOKu vrátane Tomáša sme presvedčení, že nie je žiadna iná lepšia alternatíva v dnešnom svete pre Slovensko, ako byť aktívnou súčasťou Európskej únie. V dobe, kedy viac než predtým sa vo verejnom priestore vyskytujú rôzne klamstvá a polopravdy o "zlom Bruseli" je veľmi dôležité, narábať s faktami a hovoriť pravdu.

Miškov zo Skoku: S Radičovou sa hanbíme priznať k liberálom pre ľudí ako Sulík a Rusko

Nie som človek pre pozície, som človek, ktorý chcel vždy niečo presadiť. Ak sa pýtate, kde sa osobne vidím o štyri roky, tak odpoviem, že pre mňa je podstatné v prvom rade to, aby sme presadili veci, s ktorými sme v roku 2010 išli do politiky.

Platy učiteľov? Nutná, no nie postačujúca podmienka (jurajmiskov)

Prosím vás, kam sme to dobačovali, keď stovky tisíc ľudí závidia ešte aj učiteľom, ktorí majú na Slovensku najnižšie platy spomedzi vyspelých krajín?

Vaše údaje boli úspešne odoslané. Ďakujeme za podporu.